Cách chỉnh kích thước ảnh trong Adobe Photoshop

Để chỉnh kích thước ảnh trong Adobe Photoshop, bạn có thể sử dụng tính năng “Batch Processing” (xử lý hàng loạt). Dưới đây là cách thực hiện:

Mở Adobe Photoshop và chuẩn bị các ảnh mà bạn muốn chỉnh.

Chuẩn bị chỉnh kích thước ảnh

Chuẩn bị một ảnh mẫu để thiết lập kích thước mà bạn muốn áp dụng cho tất cả các ảnh. Bạn có thể tạo một tấm ảnh mới hoặc chọn một tấm ảnh có sẵn để sử dụng.

Cách chỉnh kích thước ảnh trong Adobe Photoshop
Hình ảnh minh họa

Mở ảnh mẫu và thay đổi kích thước của nó bằng cách vào menu “Image” và chọn “Image Size”. Trong hộp thoại Image Size, điều chỉnh các giá trị dài rộng của ảnh, chẳng hạn như chiều rộng và chiều cao, hoặc tỷ lệ phần trăm. Sau khi điều chỉnh, nhấn “OK” để áp dụng kích thước cho ảnh mẫu.

Tiếp theo, tạo một thư mục mới để lưu các ảnh đã chỉnh kích thước.

Tính năng Batch Processing

Để mở tính năng Batch Processing, điều hướng đến menu “File” và chọn “Automate” và sau đó chọn “Batch”.

Trong hộp thoại Batch, chọn các thiết lập sau:

Chọn thư mục chứa các ảnh gốc bằng cách nhấp vào nút “Choose” bên cạnh ô Source.

Chọn thư mục mới để lưu các ảnh đã thay đổi kích thước. Có thể chọn bằng cách nhấp vào nút “Choose” bên cạnh ô Destination.

Chọn “Override Action “Open” Commands” và “Override Action “Save As” Commands”.

Chọn tên và hành động của ảnh mẫu bạn đã tạo trước đó bằng cách chọn tên của nó trong danh sách “Set”.

Sau khi thiết lập các tùy chọn, nhấp vào nút “OK” để bắt đầu xử lý hàng loạt. Photoshop sẽ tự động áp dụng kích thước từ ảnh mẫu cho tất cả các ảnh trong thư mục nguồn và lưu chúng vào thư mục đích mà bạn đã chọn.

Lưu ý rằng việc chỉnh kích thước ảnh hàng loạt trong Photoshop có thể tốn thời gian tùy thuộc vào số lượng ảnh và kích thước của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *