Cách sử dụng các phím tắt trong world

Cách sử dụng các phím tắt trong world – Dưới đây là một số phím tắt phổ biến trong Microsoft Word, một trong những ứng dụng xử lý văn bản phổ biến:

Phím tắt chung:

Ctrl + N: Mở văn bản mới.
Ctrl + O: Mở tệp văn bản hiện tại.
Ctrl + S: Lưu văn bản.
Ctrl + P: In văn bản.
Ctrl + C: Sao chép.
Ctrl + X: Cắt.
Ctrl + V: Dán.
Ctrl + Z: Hoàn tác.
Ctrl + Y: Làm lại.
Ctrl + A: Chọn tất cả.

Cách sử dụng các phím tắt trong world
Cách sử dụng các phím tắt trong world

Định dạng văn bản:

Ctrl + B: In đậm.
Ctrl + I: In nghiêng.
Ctrl + U: Gạch chân.
Ctrl + ]: Tăng kích thước font.
Ctrl + [: Giảm kích thước font.

Di chuyển trong văn bản:

Ctrl + Home: Di chuyển đến đầu dòng.
Ctrl + End: Di chuyển đến cuối dòng.
Ctrl + Left/Right Arrow: Di chuyển giữa các từ.
Ctrl + Up/Down Arrow: Di chuyển giữa các đoạn văn bản.

Đánh số và định dạng đoạn:

Ctrl + 1: Định dạng đoạn văn bản thành 1 dòng.
Ctrl + 2: Định dạng đoạn văn bản thành 1.5 dòng.
Ctrl + 5: Định dạng đoạn văn bản thành 2 dòng.
Ctrl + Shift + L: Bật/tắt danh sách đánh số hoặc đánh dấu.

Tìm kiếm và thay thế:

Ctrl + F: Mở hộp thoại Tìm kiếm.
Ctrl + H: Mở hộp thoại Thay thế.
F3: Tìm kiếm tiếp theo.
Shift + F3: Chuyển đổi chữ viết hoa/thường trong lựa chọn.

Chú thích và ý kiến:

Ctrl + Alt + M: Chèn chú thích.
Ctrl + Alt + C: Chèn ý kiến.
Lưu ý rằng các phím tắt có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Word hoặc cài đặt cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *