Sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải

Sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải

Mặc dù là những cụm từ vô cùng gần gũi trong cuộc sống của mỗi chúng ta, song, nhiều người vẫn gặp không ít khó khăn trong việc phân biệt sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải. Để giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc nhận định đúng định nghĩa của 2 cụm từ này, chúng tôi sẽ giải thích thông qua bài viết sau đây.

PHẾ LIỆU VÀ PHẾ THẢI

Phế liệu là gì?

Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 (Khoản 16 Điều 3), phế liệu là những vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải
Hình ảnh minh họa

Phế thải là gì?

Trong khi đó, phế thải (hay còn gọi là chất thải) là các loại vật chất được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác (khoản 12 điều 3 Luật BVMT).

 

SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHẾ LIỆU VÀ PHẾ THẢI

Có thể phân biệt phế liệu và phế thải theo 3 tiêu chí sau:

Các yếu tố để trở thành phế liệu hoặc phế thải

Phế liệu: Là những vật liệu, sản phẩm tồn tại dưới dạng vật thể, có thể, đã được phân loại và lựa chọn.

Phế thải: Là những vật chất tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí.

Sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải
Hình ảnh minh họa

Các yếu tố bị loại bỏ

Phế liệu: Chủ sở hữu vật liệu, sản phẩm chủ động từ bỏ khai thác, sử dụng sản phẩm, vật liệu đó.

Phế thải: Chủ sở hữu có thể chủ động từ bỏ khai thác, sử dụng vật chất hoặc buộc phải từ bỏ do vật hết giá trị sử dụng.

Sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải
Hình ảnh minh họa

Mục đích sau khi bị thải ra

Phế liệu: Thu hồi và tái sử dụng làm nguyên liệu mới cho quá trình sản xuất sản phẩm khác.

Phế thải: Luật BVMT 2014 không đề cập tới mục đích sau khi phế thải bị thải ra mà nó chỉ quy định phải có biện pháp xử lý, tiêu hủy phù hợp với từng loại chất thải.

 

4 thoughts on “Sự khác nhau giữa phế liệu và phế thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *